ユーザーブロマガは2021年10月7日(予定)をもちましてサービスを終了します

 • The Tap Tap - Řiditel autobusu(バスの運転手) 和訳

  2021-03-13 21:03  Řiditel autobusu
  バスの運転手

  Marek Valenta:
  Můj novej vozejk je rychlej jako vítr a silnej jako bejk,
  僕の新しい車は風のように早く、牛みたいに強いんだ

  a svět s ním chutná zas jak propečenej stejk,
  それは僕の世界をウェルダンステーキみたいな味に戻してくれる

  život má spád, připadám si jako bych měl aspoň metr šedesát
  人生には勾配があり、それは1.6m以上あるようにも感じられるんだ

  a všechno je tak jak má bejt.
  そして、すべてのものが本来あるべき姿になるんだ  Vojta Dyk:
  To není vozejk,mladej, tohleto je nějákej fejk,
  それは車椅子じゃないぞ、青年よ、冗談はやめてくれ

  to je kolo a s tím nesmíš do autobusu,
  それは自転車だ、自転車はバスでは許可されていない

  jó ten kdo má kolo tak musí jít z kola ven,
  そう、自転車を持っている人は自転車からでなくてはならない

  tak s pánem bohem pac a pusu.
  だからグッバイ、そしてアデュー!  Jsem řiditel tohohle autobusu,
  私はこのバスの運転手だ

  mám svý pravidla a svý know-how
  自分自身のルールとノウハウを持っているのだ  Marek Valenta:
  Jsi řiditel tohohle autobusu
  あなたはそのバスの運転手です

  a je to autobus do stanice ouha, ouha.
  そしてその終着駅は「トラブル」ですね  Ondřej Ládek (Xindl X):
  S kolem svým sem nesmíš, máš to tady černý na bílým
  自転車は許可されていない、この書面に記載されているだろ

  nechtěj abych tu řval na celý kolo
  その自転車のために俺を怒鳴らせないでくれ

  prostě si piš že když s tím kolem ihned nezmizíš
  すぐに消え去らないんなら覚悟しとけよ

  tak něco uvidíš,
  何かが見えるだろう

  nestrpím tady žádnou svoloč.
  ここではクズは許されないんだ  Marek Valenta:
  Mám malý boty ale práva mám úplně stejně velký jako ty
  僕の靴は小さいけれど、持っている権利はあなたと同じくらい大きいのです

  tak na to taky myslet začni,
  だからそれも考慮してください

  co máš černý na bílým není až tak černobílý,
  その記載されていることをははっきり区別する必要はありません

  pro tebe je to kolo, pro mě pomůcka kompenzační.
  あなたにとっては自転車で、僕にとっては移動補助器具なのです  Jsi řiditel tohohle autobusu,
  あなたはそのバスの運転手です

  svět ale nejsou jízdní pruhy.
  この世界には車線はありません  Ondřej Ládek:
  Jsem řiditel tohohle autobusu,
  俺はこのバスの運転手だ

  a ty mi se svym kolem neruš moje kruhy.
  その忌々しい自転車で俺の領域を崩さないでくれ  Vojta Dyk / Ondřej Ládek:
  Kolo je kolo a kolem zůstane,
  自転車はずっと自転車のままだ

  tak to bylo a je a nic se na tom nezmění.
  これからもそれが変わることはない  Marek Valenta / コーラス:
  Blbec je blbec a blbcem zůstane,
  バカはずっとバカのままなんだ

  někdo má krátký nohy někdo dlouhý vedení.
  足が短いやつもいれば、ちょっと鈍感な奴もいる  Vojta Dyk / Ondřej Ládek:
  Kolo je kolo a kolem zůstane,
  自転車はずっと自転車のままだ

  z těch tvejch argumentů zůstává rozum stát.
  議論したところで何も変わらない  Marek Valenta / コーラス:
  Blbec je blbec a blbcem zůstane,
  バカはずっとバカのままなんだ

  když máváš předpisy tak měl by jsi je znát.
  ルールを語るんなら、そもそもルールと知っておくべきだよ  Šimon Ornest:
  Smluvní přepravní podmínky článek 6. odstavec 15.:
  輸送規則の条件、第6条。第15項。

  "Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za
  vozíky pro invalidy pokud jsou svými rozměry
  a vahou s nimi srovnatelné".
  「その他の移動補助器具は、その寸法と重量が類似していれば、車椅子とみなされる。」  Marek Valenta:
  Nechci jednat kách,
  すぐに結論を出したいわけじゃないんだ

  a nijak zvlášť netoužím po hádkách
  議論もしたくない

  chci jen to na co mám nárok, na to vem jed.
  僕はただ、自分に与えられた権利が欲しいだけなんだ。  Lidi jako já
  僕みたいな人間は

  nežijou jenom v pohádkách
  おとぎ話の中だけで生きているわけじゃない

  jedem v tom všichni spolu tak nás nechte jet.
  みんな同じ船に乗っているんだから、海に投げ出さないでよ。  Dan Bárta:
  Pustím tě sem s kolem a má autorita bude rázem skolena,
  オレの許可はお前が自転車を持って入ってきた瞬間に消え失せた

  jak to uděláš jednou každej to pak chce
  一度でも許してしまえば、他のやつらも皆それを求めるんだぜ

  pravidla jsou pravidla a to uzná i každej vidlák
  ルールはルール、田舎のバカでもわかることだ

  jestli chceš vyjímku vrať se ke Sněhurce.
  例外を認めてほしけりゃ白雪姫にでも文句を言いに行きな  Jsem řiditel tohohle autobusu,
  オレはこのバスの運転手だ

  odvolávej se třeba k Bohu.
  望むなら神に訴えろ  Marek Valenta:
  Jsi řiditel tohohle autobusu,
  あなたはそのバスの運転手です

  příště mi vezmeš bílou hůl nebo dřevěnou nohu.
  次は僕の白杖か義足を取っていくんだ  Vojta Dyk / Ondřej Ládek / Dan Bárta:
  Kolo je kolo a kolem zůstane,
  自転車はずっと自転車のままだ

  tak to bylo a je a nic se na tom nezmění.
  これからもそれが変わることはない  Marek Valenta / コーラス:
  Blbec je blbec a blbcem zůstane,
  バカはずっとバカのままなんだ

  někdo má krátký nohy někdo dlouhý vedení.
  足が短いやつもいれば、ちょっと鈍感な奴もいる  Vojta Dyk / Ondřej Ládek / Dan Bárta:
  Kolo je kolo a kolem zůstane,
  自転車はずっと自転車のままだ

  z těch tvejch argumentů zůstává rozum stát.
  議論したところで何も変わらない  Marek Valenta / コーラス:
  Blbec je blbec a blbcem zůstane,
  バカはずっとバカのままなんだ

  když máváš předpisy tak měl by jsi je znát.
  ルールを語るんなら、そもそもルールと知っておくべきだよ • 広告
 • Mirka Miškechová - Brouček(小さな虫さん) 和訳

  2021-03-07 23:231


  Broučekとは小さい虫のことを表す単語ですが、口語的にはかわいこちゃん、恋人、といった意味でも使われるらしいです。よくわかりません。


  Brouček
  小さな虫さん

  ty jsi anebo nejsi stále brouček můj
  あなたはまだ私の可愛い虫さんでいてくれていますか?

  tak kde jsi když tu nejsi?
  ここにいないなら一体どこにいるの?

  nevím, nevím, neblafuj
  わからない、わからないわ、嘘をつかないで


  když si nejsem jistá
  よくわからないの

  že jsem jediná
  私だけなのか

  řikej mi to stále dokola
  まだそばにいるって言って


  já když jsem bez tebe
  あなたがいない時の私

  má to něco do sebe
  関係があるの

  s předpovědí počasí
  天気予報とは

  svý plusy i mínusy
  一長一短ね


  ale jedním letmým pohledem
  でもちょっと見てみると

  perspektiva ústí nad labem
  ウースチーナドラベム(※)が見えるわ


  jsi anebo nejsi stále brouček můj
  あなたはまだ私の可愛い虫さんでいてくれていますか?

  tak kde jsi když tu nejsi?
  ここにいないなら一体どこにいるの?

  mé srdce je hotel tvůj
  私の心はあなたのホテルにあるの


  připadám si sama
  寂しいの

  sama na světě
  世界にひとりぼっちだから

  ale přiznávám že něco na tom je
  でもそこに何かがあるってことは認めるわ


  já když jsem bez tebe
  あなたがいない時の私

  má to něco do sebe
  関係があるの

  s předpovědí počasí
  天気予報とは

  svý plusy i mínusy
  一長一短ね


  já když jsem bez tebe
  あなたがいない時の私

  má to něco do sebe
  関係ないの

  bez zákazů a souhlasů
  反対や賛成とは

  plusů i mínusů
  一長一短ね


  ale jedním letmým pohledem
  でもちょっと見てみると

  perspektiva ústí nad labem
  ウースチーナドラベムが見えるわ


  musím si to projít hlavou
  あなたの頭の中を通して

  spočítat si levou pravou
  左右を数えなくちゃいけないの

  hodit jen tak od pusy
  口から無意味に吐き出すの

  všechny plusy mínusy
  その長所と短所を全部


  já když jsem bez tebe
  あなたがいない時の私

  má to něco do sebe
  関係があるの

  s předpovědí počasí
  天気予報とは

  svý plusy i mínusy
  一長一短ね


  já když jsem bez tebe
  あなたがいない時の私

  má to něco do sebe
  関係ないの

  bez zákazů a souhlasů
  反対や賛成とは

  plusů i mínusů
  一長一短ね


  ale jedním letmým pohledem
  でもちょっと見てみると

  perspektiva ústí nad labem
  ウースチーナドラベムが見えるわ


  musím si to projít hlavou
  あなたの頭の中を通して

  spočítat si levou pravou
  左右を数えなくちゃいけないの

  hodit jen tak od pusy
  口から無意味に吐き出すの

  všechny plusy mínusy
  その長所と短所を全部


  plusy i mínusy
  長所と短所

  plusy i mínusy
  長所と短所

  plusy i mínusy
  長所と短所

  všechno marný pokusy!
  全部無駄な努力だわ!


  když si žiješ jenom život svůj
  あなたが自分の人生だけを生きるとき

  jsi anebo nejsi brouček můj?
  あなたは私の恋人ではいないのですか?  (※)チェコの都市の名前 • Xindl X / Mirka Miškechová - Cudzinka v tvojej zemi(あなたの国では外国人) 和訳

  2021-03-04 22:23


  ★ : Xindl X、チェコ語
  ♡ : Mirka Miškechová、スロバキア語

  Cudzinka v tvojej zemi
  あなたの国では外国人

  (★)
  Ještě včera mluvili jsme stejnou řečí
  ちょうど昨日、僕らは同じ言葉を話していた

  i přes pár cizích slov tvý dopisy
  少しだけ外国語はあったけど

  jsem zvládal přečíst.
  君からの手紙は何とか読めたんだ

  Dnes ty cizí převažují ty známý.
  今日、外国語が見慣れた言葉よりも多くなっている

  Co je to s námi, sakra?
  いったいどうした?

  Co je to s námi?
  どうしたんだ?  (☆)
  Ešte včera vraveli sme na rovnako
  ちょうど昨日、私たちはみんな同じように話していたわ

  až na malé odchýlky
  少しだけ違いはあったけどね

  dnes pripadám si ako pako
  今日、私は馬鹿にでもなったんじゃないかと思ったわ

  keďže všetky slova cudzie zdajú sa mi
  全ての言葉が外国の言葉に聞こえるんだもの

  čo je to s nami, sakra...
  いったいどうしたの?

  čo je to s nami?
  私たちの何がいけないの?  (★)
  Včera jsem ti zvládal rozumět,
  昨日は君のことを理解することができたんだ

  furt chápu jednotlivý slova.
  僕はまだ個々の言葉はわかるんだ  (☆)
  Lenže uniká ti zmysel viet,
  でもあなたは話の要点を逃しているわ

  treba to skúšať zas a znova.
  だから何度も何度も聞き返さなくちゃならないんでしょ  (★)
  Dívám se do slovníku
  辞書を調べて

  a zkouším zahnat zlej sen,
  この悪夢から抜け出そうとするんだ

  že včera byl jsem tvůj svět,
  昨日まで、僕は君の世界にいた

  a teď už nejsem.
  そして今、僕はもうそこにはいない  (☆)
  Dívam sa do slovníka a smutno je mi,
  辞書を調べると悲しくなるの

  že už som len cudzinka v tvojej zemi.
  今はもう、あなたの国では私はただの外国人なのね  (★)
  Ještě včera mluvili jsme stejnou řečí,
  ちょうど昨日、僕らは同じ言葉を話していた

  ale společná slovní zásoba se tenčí.
  でも僕たち共通の語彙が少なくなってきている

  Můj ostrovtip ztrácí břit a už jen řeže
  僕の言う冗談はもう軽妙なものじゃなくて、ただの切り口に過ぎないんだ

  a nezvratně trhá a trhá a trhá hovorů nit.
  僕らの会話の糸を引き裂き続けている  (☆)
  Ešte včera vraveli sme na rovnako,
  ちょうど昨日、私たちはみんな同じように話していたわ

  no slova menia významy
  でも言葉はその意味を変えて

  a každá loď sa stane vrakom.
  どの船も難破船になるの

  Zo známych sú neznámi
  身近な人は他人になって

  a čo je hlavné, pletieme si hlavne, a to hlavne s hlavami.
  私たちは特に大切なものと頭の中のものをごちゃ混ぜにしちゃうの  (★)
  Včera říkalas mi bonmoty,
  昨日、君はウィットにとんだ話をしてくれた

  dnes se učíš abecedu.
  今日、君はアルファベットの勉強をしている  (☆)
  A ja čakám čo zas vypotíš,
  そしてあなたがまた私のところに来てくれるのを待っているわ

  pri mne buď no viac ma nebuď!
  一緒にいて、でも、もう私を起こさないで!  (★)
  Dívám se do slovníku
  辞書を調べて

  a zkouším zahnat zlej sen,
  この悪夢から抜け出そうとするんだ

  že včera byl jsem tvůj svět,
  昨日まで、僕は君の世界にいた

  a teď už nejsem.
  そして今、僕はもうそこにはいない  (☆)
  Dívam sa do slovníka a smutno je mi,
  辞書を調べると悲しくなるの

  že už som len cudzinka v tvojej zemi.
  今はもう、あなたの国では私はただの外国人なのね  (☆)
  Ešte včera vraveli sme bez problémov,
  ちょうど昨日、私たちは何の問題もなく話していたわ

  teraz najlepšie si rozumieme keď sme nemo.
  そして今、私たちがお互いを理解するには何も話さないのが一番ってわかったのよね

  Slova vodievajú nás za nos radi,
  言葉は私たちをだますのが好きなの

  a ja už si dávno medzi riadkami neporadím.
  もう意味を汲み取ることができなくなって久しいわね  (★)
  Ještě včera mluvili jsme stejnou řečí,
  ちょうど昨日、僕らは同じ言語を話していた

  ale v zákoutí vět na nás číhá nebezpečí,
  でも今は文章には危険が潜んでいる

  slova zákeřná jak jedovatí hadi,
  言葉は毒蛇のような悪意を持っていて

  co v křivolakých souvětích nás dozajista zradí.
  歪んだ文章で必ず僕らを裏切るんだ  (☆)
  Pred sebou máme slepú mapu,
  私たちの目の前には真っ白な地図があるわ

  možno že nám chýba snaha.
  私たちにはもう気力がないのかもね  (★)
  Vždyť tvou řeč těla stále chápu.
  それでも君のボディランゲージはまだ理解できるよ  (☆)
  Hoci iba keď som nahá.
  たとえそれが私が裸の時だけであってもね  (★)
  Dívám se do slovníku
  辞書を調べて

  a zkouším zahnat zlej sen,
  この悪夢から抜け出そうとするんだ

  že včera byl jsem tvůj svět,
  昨日まで、僕は君の世界にいた

  a teď už nejsem.
  そして今、僕はもうそこにはいない  (☆)
  Dívam sa do slovníka a smutno je mi,
  辞書を調べると悲しくなるの

  že už som len cudzinka v tvojej zemi...
  今はもう、あなたの国では私はただの外国人なのね……  (★)
  Že už jsi jen cizinka v mojí zemi...
  今はもう、君の国では僕はただの外国人なんだ……  (☆)
  Že už som len cudzinka v tvojej zemi.
  今はもう、あなたの国では私はただの外国人なの